Câu chuyện về chim ó, dơi và ong nghệ

Ta vật lộn với các rắc rối và tuyệt vọng mà không nhận ra có thể một giải pháp ở rất gần. Câu chuyện về loài chim ó Nếu bạn đặt một con chim ó vào một chiếc lồng, với kích thước khoảng 2m x 2,5m, và hoàn toàn không có nóc, tức là phần [..]